Liczba odwiedzin strony: 33387 Osób na stronie: 1
 

Grzywacz Marta. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 98 poz. 683 - Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje: Rozdział 1  Przepisy ogólne § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie: a)  postępu biologicznego w produkcji roślinnej, b)  postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, c)  ochrony roślin, d)  rolnictwa ekologicznego;   2)   szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1. Rozdział 2 Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej § 2.  1. Podmiotowi, który wykonuje zadania w zakresie:   1)   hodowli roślin rolniczych lub ogrodniczych,   2)   wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,   3)   prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,   4)   uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,   5)   ochrony zasobów genowych roślin - na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej. 2. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych lub ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I. Dotacja może być...
Monitor Polski 2002 Nr 33 poz. 524 - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r. (M.P. z dnia 26 lipca 2002 r.) Na podstawie art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 83, poz. 749) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r. wyniosło 2.239,64 zł.
KRS 0000321232 - STOWARZYSZENIE "SANCTA HEDVIGIS"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "SANCTA HEDVIGIS" STOWARZYSZENIE 2009-01-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW. JADWIGI 1 59-241 LEGNICKIE POLE LEGNICKIE POLE LEGNICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321232
KRS 0000321231 - ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2009-01-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWY ŚWIAT 64 00-357 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
107-001-29-19 141692655 0000321231
KRS 0000321230 - "STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO - GNIAZDO"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO - GNIAZDO" STOWARZYSZENIE 2009-01-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KILIŃSKIEGO 14 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWODWORSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
531-165-28-59 141715126 0000321230
KRS 0000321229 - NOVITA - TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. " W LIKWIDACJI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NOVITA - TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. " W LIKWIDACJI" S.A. 2009-01-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DEKORACYJNA 3 65-722 ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
929-000-35-88 970292968 0000321229
KRS 0000321227 - HOSTELE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOSTELE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-01-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOZIA 16 61-831 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-146-05-55 301019328 0000321227
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Rzeszów HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Grzywacz Marta. Kancelaria adwokacka
radca prawny podkarpackienotariusz podkarpackiekomornik podkarpackieagencja / skład celny podkarpackieuczelnia prawnicza podkarpackieprawnik podkarpackieprawnikReklama